İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız

  Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, fabrikamız çalışanları, tedarikçi firma, stajyerler, ziyaret eden misafirlerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızı sağlık ve güvenlik açısından korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.Bu neden ile;
  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
  Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
  Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.
  İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
  İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımları iyileştirmek.
  Yeni yatırımları gerçekleştirirken, iş sağlığı ve güvenliğini ve yasal düzenlemeleri dikkate almak.
  Çevre ile Kalite Yönetim sistemleri mevzuatına saygılı olmak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak, firma içinde izlenebilirliği sağlamak.
  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanarak sürekli iyileştirmelerde bulunmak.