İnsan Kaynakları Politikası

Karboy & Nevres olarak, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda kurum kültürü ve insan kaynağı organizasyonunu verimli ve tatmin edici düzeyde geliştirerek, ekip çalışmasını, değişimi ve yeniliği destekleyen bir kurum kültürü oluşturmak, amacımız ve sorumluluğumuzdur,
Bu nedenle;
Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir; katılımı teşvik etmek için bireysel ve ekip çalışmasını destekler ve ödüllendiririz.
Çalışan motivasyonunu artıran ve bütünlüğü ve etkileşimi teşvik eden çeşitli etkinlikler ve sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla iç iletişimi pekiştirir aidiyeti artırız.
Çalışanlarımızın ailelerini başarımıza katkıda bulunanlar olarak görürüz.
Sürekli iyileştirme faaliyetlerini güçlü bir şekilde takip ederek israfı azaltırız.
Günlük operasyonlarımızda bir ekip çalışması ve kalite tutumu önceliğimizdir, ödün vermeyen kalite arayışımızda açık, adil ve tutarlı bir şekilde yapmayı ve hareket etmeyi taahhüt ederiz.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm düzenlemeleri dikkate alır ve bunlara uyar; güvenli bir çalışma ortamı için gerekli önlemleri özenle alırız.